I edycja II edycja III edycja IV edycja
Ranking Regulamin Punktacja Sponsorzy


Ranking
Kobiety
1.Eliza Kugler300
2.Ania Gołębiowska215
3.Gruszewska Emilia181
Mężczyźni
1.Piotr Szuca280
2.Wojciech Makowski245
3.Marek Matys171
Początkujący
1.Paweł Olszewski265
2.Łukasz Zabłocki164
3.Mateusz Józefiak153

Regulamin

 1. Wszyscy zawodnicy muszą podpisać listę startową i wpłacić 10zł.

 2. Punktacja jest prowadzona w trzech kategoriach trudności: początkujący, kobiety, mężczyźni.

 3. Zawody składają się z eliminacji i finałów.

 4. W rundzie eliminacyjnej zawodnicy startują w dowolnej kolejności, na dowolnej drodze. Nie ma strefy izolacji.

 5. Czas eliminacji wynosi około 2,5h.

 6. Każdy zawodnik ma dowolną ilość prób na każdej z dróg. (Druga próba ma miejsce po ponownym ustawieniu się w kolejkę do danej drogi.)

 7. Poszczególne chwyty, na każdej z dróg mają wartość punktową, liczoną od góry, tzn. za utrzymanie ostatniego chwytu na drodze jedną ręką zawodnik otrzymuje 100 pkt.

  Za skończoną uważa się drogę, na której zawodnik dołożył obie ręce do końcowego chwytu (względnie chwytów). Otrzymuje dodatkowo 2 pkt. - razem 102 pkt.

  Za uchwycenie ostatniego chwytu, ale nie przytrzymanie: 91 pkt. (klepnięcie chwytu jest liczone jako ruch z chwytu poprzedzającego).

  Za utrzymanie chwytu poprzedzającego: 90 pkt. I tak dalej, aż do chwytów startowych włącznie.

 8. Zawodnik, który skończy drogę w pierwszej próbie zawsze otrzymuje dodatkowo 9 pkt. (w sumie może zgromadzić maksymalnie 109 pkt. na jednej drodze)

 9. Kobiety i Początkujący mogą używać dodatkowo chwytów pomocniczych, oznaczonych literą K o ile takowe wystąpią.

 10. Za start na drodze uważa się oderwanie od podłoża (materaca) ostatniej części ciała, przy równoczesnym trzymaniu oburącz chwytów startowych.

 11. Finały rozegrane zostaną na kilku drogach, po zakończeniu eliminacji.

 12. Finaliści podchodzą do drogi i mają czas 6 min. na ukończenie jej. Następnie odpoczywają 6 min po czym następuje start do kolejnej drogi.

 13. Do finałów zakwalifikują się wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie drogi w rundzie eliminacyjnej, w pierwszej próbie. Minimum zawodników w finale to: 7 mężczyzn i 4 kobiety (W razie mniejszej ilości zawodników, którzy ukończyli drogi w eliminacjach, finały uzupełniają zawodnicy z najlepszymi wynikami z pierwszej rundy.)

 14. Nagrody główne zostaną wręczone po rozegraniu finałów.

 15. Kwestie sporne oraz nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga sędzia główny. Od jego decyzji nie ma odwołania.

(c) Copyright ZANIK
www.zanik.pl