1. V Edycja odbędzie się 07.04.01 o godzinie 14.00. W sali Politechniki Gdańskiej, Aleja Zwycięstwa 12, (przy basenie PG, niedaleko stacji kolejki "Politechnika".)

2. Zawody składają się z eliminacji i finałów.

3. Wszyscy zawodnicy muszą podpisać listę startową i wpłacić 5zł.

4. W rundzie eliminacyjnej zawodnicy startują w dowolnej kolejności, na dowolnej drodze. Start na drodze następuje po podaniu swojego nazwiska sędziemu, odpowiedzialnemu za daną drogę i odczekaniu na swoją kolejkę. Nie ma strefy izolacji.

5. Czas eliminacji wynosi około 2h.

6. Każdy zawodnik ma maksymalnie 2 próby na każdej z dróg. (Druga próba ma miejsce po ponownym ustawieniu się w kolejkę do danej drogi.)

7. Poszczególne chwyty, na każdej z dróg mają wartość punktową, liczoną od góry, tzn. za skończenie drogi zawodnik otrzymuje 100 pkt.

Za uchwycenie ostatniego chwytu, ale nie przytrzymanie: 99 pkt. (klepnięcie chwytu jest liczone jako ruch z chwytu poprzedzającego).

Za ruch z chwytu poprzedzającego: 98 pkt.

Za utrzymanie chwytu poprzedzającego: 97 pkt. I tak dalej, aż do chwytów startowych włącznie.

Zasady te obowiązują wszystkie i tylko te chwyty na drodze, przy których będzie zapisana ich wartość punktowa. Chwyty na poszczególnych drogach zaznaczone są odrębnymi kolorami.

Dodatkowo na drogach będą stopnie, które nie mają wartości punktowej. Są one oznaczone literą N. Zawodnicy mogą na nich stawiać tylko nogi.

8. Kobiety (ew. juniorzy) mogą używać dodatkowo chwytów pomocniczych, oznaczonych literą K (nie mają one jednak wartości punktowej).

9. Zawodnik, który skończy drogę w pierwszej próbie zawsze otrzymuje dodatkowo 9 pkt. (w sumie może zgromadzić maksymalnie 109 pkt. na jednej drodze)

10. Za start na drodze uważa się oderwanie od podłoża (materaca) ostatniej części ciała, przy równoczesnym trzymaniu oburącz chwytów startowych.

11. Za skończoną uważa się drogę, na której zawodnik dołożył obie ręce do końcowego chwytu (względnie chwytów).

12. Finały rozegrane zostaną na jednej drodze, po zakończeniu eliminacji. (O kolejności startu finalistów decyduje sędzia główny.)

13. Finaliści podchodzą do drogi ze strefy izolacji i mają tylko jedną próbę.

14. Do finałów zakwalifikują się wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie drogi w rundzie eliminacyjnej, w pierwszej próbie. Minimum zawodników w finale to: 7 mężczyzn i 3 kobiety (W razie mniejszej ilości zawodników, którzy ukończyli drogi w eliminacjach, finały uzupełniają zawodnicy z najlepszymi wynikami z pierwszej rundy.)

15. Wszystkich zawodników (oprócz startujących w danym momencie) uprasza się o pozostanie w pozycji siedzącej w strefie ściany i materacy.

16. W przerwie między eliminacjami a finałami zostanie rozegrana konkurencja dynamicznego przechwytu, mogą wziąć w niej udział wszyscy zawodnicy. (W tej konkurencji będzie dodatkowa nagroda.)

17. Nagrody główne zostaną wręczone po rozegraniu finałów. Oprócz tego wśród wszystkich startujących (oprócz finalistów), którzy będą obecni do końca zawodów, zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe.

Kwestie sporne oraz nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga sędzia główny. Od jego decyzji nie ma odwołania.


Powrót