StartSmart!


W połowie września rozpoczęły się zajęcia wspinaczkowe dla początkujących prowadzone na ściance "KW Baltica" w Gdyni oraz w na ściance w Alfa Centrum - w Oliwie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do uczestnictwa 1 lub 2 razy w tygodniu!

Każde zajęcia zawierają:
  • gamę zróżnicowanych ćwiczeń gimnastycznych zaczerpniętych z różnych systemów ruchowych (pilates, joga, power strech, hi-lo, ćwiczenia wzmacniające, itd.)
  • stopniowe poznawanie sprzętu, wyposażenia wspinacza, zasad asekuracji i bezpieczeństwa na ściankach
  • poznawanie techniki ruchu wspinaczkowego,
  • zdobywanie wiedzy niezbędnej do "zdrowego" progresu we wspinaniu
  • wspinanie, wspinanie, wspinanie....
Nasze zajęcia są adresowane do każdego, kto chce się zacząć wspinać, systematycznie rozwijać i czerpać z tego przyjemność.


Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu wg poniższego rozkładu jazdy:

Lanoty:
wtorek:
młodzież >13lat - 16.30 - 18.00
dorośli: 18.00 - 19.30.

Alfa Centrum:
czwartek 18.00 - 20.00

Dla uczestników zajęć przewidziana jest zniżka na wjazd na ściankę w Alfie

Szczegółowe informacje: e.mail: bunia@zanik.pl, tel. 0 509 170 956

Pozdrawiam
Emilia Gruszewska - prowadzący zajęcia

(c) Copyright ZANIK
www.zanik.pl