Zespół Studiów Podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ogłasza nabór na:KURS INSTRUKTORA SPORTU
WSPINACZKA SPORTOWA  • wymagania: wykształcenie średnie
  • uprawnienia: legitymacja instruktora sportu we wspinaczce sportowej
  • termin rozpoczęcia zajęć: po zgłoszeniu się co najmniej 15 kandydatów
  • umiejętności: w dniu rozpoczęcia kursu odbędzie się sprawdzian z umiejętności prowadzenia dróg wspinaczkowych oraz podstaw asekuracji
  • wymagany komplet dokumentów: podanie, odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub odpis dyplomu, zaświadczenie lekarskie, kwestionariusz osobowy, 2 fotografie, oświadczenie o ubezpieczeniu, potwierdzona kopia dowodu osobistego, wykaz przejść dróg wspinaczkowych, dowód wpłaty najpóźniej w pierwszym dniu sesji
  • cena przewidywana (opłata w dwóch równych ratach): 1.400 zł + koszty związane z wynajęciem obiektu wspinaczkowego płatne osobiście przez każdego z uczestników
  • dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie: we własnym zakresie
  • numer konta, na które (2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć) należy dokonywać wpłaty:
AWFiS Gdańsk
BANK PKO BP S.A.
60 1020 1811 0000 0802 0069 8373
(z dopiskiem: KURS - WSPINACZKA SPORTOWA)

Dokumenty należy przesyłać na adres:
AWFiS - Zespół Studiów Podyplomowych
ul. Wiejska 1, 80-336 Gdańsk
lub składać w pokoju nr 12
w budynku głównym AWFiS w godzinach 8:oo - 15:oo

wzory wybranych druków dostępne są na stronie internetowej uczelni pod adresem:
www.awf.gda.pl (link: STUDIA PODYPLOMOWE)

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
mgr Agnieszka Kowalska - tel. (058) 55 47 347
mgr Rafał Zakrzewski - tel 601 67 10 09 lub e-mail teos@awf.gda.pl


(c) Copyright ZANIK
www.zanik.pl