Murkowa Książka Wyjść -


Dodaj wpis | Powrót do | Admin

", $row['tresc']); echo "".$row['tresc'].""."
"; if ($row['email'] == ""){ echo "Autor: ".$row['autor']."
"; } else { echo "Autor: ".("".$row['autor']."")."
"; } echo "".$row['data']."


"; } ?>