Zapowiednik
foto i opis: A. Kamiński "Czarny"

01
1
02
2
03
3
04
4
05
5
06
6
07
7
08
8